PRIVACYVERKLARING
Volksmuziekgroep De Glacis, verder te noemen De Glacis, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van De Glacis omdat u deze zelf aan De Glacis verstrekt. De Glacis kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
 
WAAROM DE GLACIS GEGEVENS NODIG HEEFT
De Glacis verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan De Glacis uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een dienstverlening.

HOE LANG DE GLACIS GEGEVENS BEWAART
De Glacis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard tot het moment van beëindiging, c.q. voltooiïng van de dienstverlening, of  - indien er geen overeenkomst met u tot stand komt - tot de vaststelling van dat moment.

DELEN MET ANDEREN
De Glacis verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: renadriaansen@gmail.com. De Glacis zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
De Glacis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Glacis maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Glacis verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact De Glacis via deglacis@ziggo.nl.
www.volksmuziekgroepdeglacis.nl is een website van De Glacis. De Glacis is als volgt te bereiken:
Postadres: p/a Adri Verbraak, Proveniersblok 22, 4623VN Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 242044 of 06 10564285
E-mailadres: renadriaansen@gmail.com