SUSKA VAN ROOSENDAAL
Naar de oorspronkelijke versie van de traditional  "Suska van Roeselaar", in 1984 door Frans Nefs bewerkt voor de Roosendaalse volksmuziekgroep Smidje Verholen en voor De Glacis. Het oorspronkelijke lied had muzikaal niet dezelfde coupletten en refreinen, waardoor het moeilijk te onthouden was. De zanger bereikte er waarschijnlijk mee, dat hij de enige was die het kon zingen. Volks-, straat- en marktzangers brachten vroeger een dergelijk lied altijd in een (pseudo) actuele sfeer door naam en toenaam te noemen en ook wel de plaats en straat. Vermoedelijk pasten zij die gewoon aan aan de plaats waar ze op dat moment waren. De tekst werd gecomprimeerd van 17 naar 6 coupletten. Door deze bewerking kreeg het lied tevens een gemakkelijk meezingbaar refrein en werden de coupletten muzikaal aan elkaar gelijk, zonder daarmee afbreuk te doen aan zowel het verhaal, als aan het muzikale thema. Frans tekende er ook de plaatjes bij die soms tijdens het zingen aan de zaal vertoond worden.Suska van Roosendaal.

refrein:
Ja door die Suska, die Mooie Suska
een meiske zonder veel gedraal
Ja door die Suska, die Mooie Suska
Dat blonde meiske uit Roosendaal

Coupletten:
Suska van Roosendaal, dat is een mooi verhaal
Ik zal 't u gaan vertellen. 't heeft een goei moraal.
Ze ging al langs de deur, mee melk ging zij uit leur;
kwam bij een heel groot huis, meneer kwam zelvers veur.

"Suska, kom in m'n huis, ik ben allenig thuis,
toe voel 'ns aan mijn hart hoe ik van liefde bruis.
Kom toch 'r 's is bij mijn; wild' gij de mijne zijn,
al is het maar voor een uurke, ja dan hebben we 't fijn.

"Mijnheer de advocaat, dat is nog nie zo kwaad,
mar mee 'n glaske wijn geloof ik dà 't beter gaat".
Mijnheer de trapjes af en Suska sloeg KERDAF !
de kelderdeur in 't slot en zee: "Dat is nou uwe straf!"

Ze schreef een brief heel gauw, aan d' advocaat zijn vrouw,
genageld op de deur zo dat ze 't leze zou.
"Hierin daar zit 'ne vent, 't is dà ge op d'hoogte bent;
die is 'r mee zijn eigen vrouw nie meer content."

Mevrouw kwam 'middags aan en is op zoek gegaan
en vond 'm in de kelder in zijn hemmeke staan.
Mijnheerke had 'ne strop; ze pakte de bezemstok
en rammelde toen de steel op zijne rug kapot.

Ziet here van hoge stand, gebruik toch uw verstand.
Voel nooit een boerinneke wellustig aan d're tand.
Houd in maar uwe lust, blijf immer maar gerust,
want anders wordt de brand mee den bezemsteel geblust!

 


Suska