Dit verhaal speelt zich af in de mobilisatietijd van voor de tweede wereldoorlog. Ook in West Brabant waren veel militairen ondergebracht bij de burgerij. Vreemde vogels, want ze kwamen uit alle hoeken van ons land. Ze waren ver van huis en in een omgeving waar ze een ander slag volk leerde kennen. Maar ook de (vooral vrouwelijke) bevolking moest wennen aan die vreemde vogels.
Als je dan als bloedmooi boerevrouwke, getrouwd met een saai boerke, elke dag zo'n mooie luitenant ziet passeren, ja, dan ga je daar aandacht aan besteden. En als die aandacht dan wederzijds is, kan het gevaarlijk worden, getuige het lied, gebaseerd op waargebeurde feiten, dat Frans er over schreef.EÈRELS BOERKE


 

een luisterend