SCHOENE                               
geschreven door: Frans Nefsterug naar Liedjes en andere teksten