ONTBOEZEMING. De ontboezemingen in dit lied zijn van Frans Nefs. Hij beschrijft daarin zijn jeugdherinneringen aan zijn geboortedorp "Altere" (Halsteren voor de niet-kenners). Het is geschreven in het Alters dialect. Ook de muziek is door Frans gecomponeerd. Er zijn al heel wat koren die dit prachtige lied op het repertoire hebben genomen en sinds De Glacis het op haar CD "Glacipriolen" heeft gezet geldt het als hét volkslied van Halsteren. Hieronder staan tekst en muziek die tevens te vinden zijn in het boek "Bietje bij bietje" van Frans Nefs.
klik op mij  en luister