HILDERNISSE. Deze geschiedenis speelt zich af op het verdronken land van het Markiezaat. Een gebied dat deel uit maakt van het oerstroomdal van de Schelde. In de achtste eeuw vindt de Schelde zijn nieuwe loop naar de Westerschelde. Vanaf die tijd wordt de Oosterschelde meer beïnvloed door getijde bewegingen van zee. Rond het jaar 1000 vinden er verschillende indijkingen plaats waarop het dorp Hildernisse en het klooster Klein Emmaus verrijzen. Het gebied wordt geteisterd door menig storm en overstroming. Na de Allerheiligenvloed(1570) wordt het land zo goed als weggevaagd, wat er overblijft is een woest buitendijks gebied.   
Hildernisse staat op de CD "Glacipriolen" 
HILDERNISSE
(tekst en muziek: Adri Verbraak)

Ge wit toch wel de Duintjes dèèrzo vlakbij Hildernis
nou, eel veul jaar geleden, nou toen was het dèèr goed mis

't Leek wel oft'r spookte op't schor bij zware tij
en oh wee ach'as schipper dèèr zo langs moest of voorbij

Ge zag dan vuren op de Kraaienberg en docht da ge d'r was
en stuurde zo oew boot naar 't land waar ginnen n'ave was.

Refrein:
 't Gebeurde aan de Duintjes dèèrzo vlakbij Hildernis
want eel veul jaar geleden, nou toen was het dèèr goed mis.
't Is erg om te vertellen, 't is een wreed geschiedenis
de rovers van 't Scheld ginge te keer bij Hildernis
Bezurgde menig brave borst dèèrzo, zich van geen kwaad bewust
met vuren die daar spookten dan een schipbreuk op de kust.

Refrein

Over 't lot der schippers docht 'n pater Willemiet
die zeeschuimers begaaien 't, da kan zo langer niet
Al zijn ut rovers en ok moordenèèrs, ze motte wa gaan lere
me bouwen d'r 'n kepelleke en gaan ze dan bekere.

Refrein

En vanaf die'en tijd, was ut geplunder afgelopen
de rovers wiere boeren en ze groeven ammaal sloten
ut Spookte nie mir op de Kraaienberg, de dwaallichtjes die doofden
't Was 't werk van die Willemiet, in wie ze toen geloofde.

Refrein

klik op deze zeerover  en je hoort dit misterieuze lied