DE KULLEKES VAN BORGVLIET. Tussen 1950 en 1960 waren er op Borgvliet heel wat jongens (kullekes) die vooral in de zomermaanden hun speelterrein buiten hadden. Veel speelgoed hadden ze nog niet, dus moesten ze zich vaak behelpen. Toch amuseerden ze zich dikwijls erg goed. Niet iedereen stelde dat op prijs. In die tijd was de sociale controle nog erg groot en iedereen kende iedereen op het dorp. Vandaar dat gepraat aan de achterdeur, want in die tijd kwam nog iedereen langs achteren. 

De kullekes van Borgvliet staat op de CD "Glacipriolen"De kullekes van Borgvliet
Tekst en muziek: Adri Verbraak

1.​ Me ginge m dn stelleke zo lengst t Schaliehoef. 
Bij dn ouwe tol int winkeltje dr kochte me wa snoep. 
Me wulde naar het Meeven toe om dr te zwemmen gaan. 
Da was n eel end lpe dus mar flink dr tegenaan.
Toen me dr eindlijk ware ginge me dr flink te keer.
Totdat r ene riep: "kk dr, de boswachter kom weer".
Die von ta wir nie goed vanal da zwemme nen gespat,
want zwemme nin oew blte kont dad is toch nie gepast.

 (Gesproken) En wij naar uis en van achter de musterd bij ons tuis,      oefde we nie lang te prakkezere,      wie tr bij ons moeder in het deurgat     
 stond te parrementere over   

Refrein: ​De kulleles van Borgvliet (2x)Agge ze pakke wult dan kredde ze toch nieDe kullekes van Borgvliet (2x)Agge ze ebbe mot dan zijn ze dr toch nie. 

2. ​ Me struinde soms de strate naf, éél durp zo wa deur.
Tuis adde me mar niks gezeed, want da gaf mar gezeur
Zo kwame me in de Rembrandtstraat,  éél flink en een bietje stoer.
En dr ston Lauwke nOppes kar, die van de groenteboer.
En as die dan ging rije plots die scherpe bocht dr rond,
dan viel ter zeker en vast toch wel n appeltje op de grond
Soms hielpe we ze n bietje bij het valle van de kar,
mar dan, as Lauwke laaiend wier op ons en ons gesar.

 (gesproken) Dan oefde me van achter t schuurke bij ons tuis    niet lang te prakkezere,     wie ter bij ons moeder in het deurgat     ston te parrementere over  

Refrein

 3​. Zo af en toe de polder in, t visgerei ging mee.
Me zouwe ze wel vange dr zo van n el of twee.
t Moes allemaal wel stiekum gaan, want as de Frel ons zag,
die pakte nonze nengels af en ons moeder kreeg een klacht
Wij zelf ware nal lang en breed dan op de vlucht gegaan
Zo onderlengst de Kraaienberg, naar de Duintjes toe op aan
Dr roke me de zoute lucht en ginge kreukels rape
Om t tuis dan bij ons moeder strakskes ok wir goed te make

(gesproken) Mar van achter dn eg bij ons tuis      oefde me nie lang te prakkezere,                   wie ter bij ons moeder in het deurgat                   ston te parrementere over ..

 Refrein 

 4​.  Soms ginge me wa fietse, zomar naar de Beukenlaan,
want drzo bij de Raaiberreg ad n echte wielerbaan.
En wij as Fausto Coppi over dieje steile wand,
totda me n  glijer makte en gin velle meer aan oew hand
En agoew broek kepot in volle vaart was deur gegleje,
dan lag de tusse de broenetels te kreune dr beneeje
Dn ouwe Smeijers deur ons brulle al geallarmeerd;
wij zage nm al komme, dus wij m mar vlug gesmeerd 

(gesproken) En weggekrope tussen de sperziebedde                   oefde me nie lang te prakkezeren,                   wie bij ons moeder in het deurgat                   ston te parrementere over ...

 Refrein (2x) 

 


 
Klik hieronder op de groentekar van Lauwke n'Oppes en ge kun d'alles ore