Volksmuziekgroep De Glacis is begin 1983 opgericht. 
Haar wortels liggen in Bergen op Zoom, de mooie bourgondische stad aan de Oosterschelde (" 't Scheld").
Al meer dan drie decennia lang speelt De Glacis haar deuntjes en zingt zij haar liedjes met veel plezier.
Steeds weer op zoek naar nieuwe mogelijkheden om dat plezier, maar ook lering en vermaak, op het 
publiek over te brengen.

De groep bestaat uit drie bevlogen amateur-muzikanten die allen zonder winstbejag ernaar 
streven om de Nederlandstalige volksmuziek als een soort cultureel erfgoed te promoten 
en door te geven aan volgende generaties. Het zijn: Adri Verbraak, Liesbeth Slieker
René Adriaansen. Alleen René is nog van het eerste uur, maar Adri en Liesbeth 
kunnen de respectabele  periode van 30 jaar lid van De Glacis ook al op hun naam schrijven. 
Klik op hun namen en je kunt nader kennis met ze maken.

Het werkterrein van De Glacis is vooral het Brabantse land met af en toe een uitstapje buiten de provincie en zelfs buiten het land. Het repertoire komt uit het gehele Nederlandse taalgebied; daar hoort bijvoorbeeld ook Zuid-Afrika bij. Het is dan ook zéér uitgebreid en het beweegt zich tussen traditioneel en véél zelfgeschreven werk. En altijd in de volkse sfeer waarmee de groep haar publiek wenst te vermaken.

De dame en de twee heren van het gezelschap bespelen allen een, soms meerdere akoestische istrumenten 
en leveren elk hun aandeel in de zang en andere teksten. Het gaat er bij De Glacis om liedjes en wijsjes van vroeger en nu.

Kortom, het luisteren en kijken naar een optreden van volksmuziekgroep De Glacis is meer dan de moeite waard. De jarenlange ervaring van de groep staat borg voor een gezellige middag of avond.

De Glacis

kunst met een
kleine
k
Gezelligheid met
een Grote

G


leuke middag of avond organiseren? met De Glacis bent u er!